CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VNTRADEX

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi chỉ tiếp nhận những thông tin được cung cấp từ bạn khi đăng ký tài khoản nhằm phục vụ cho việc tạo tài khoản mới và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang VnTradex, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.
Bạn có thể tự chỉnh sửa được thông tin hồ sơ tài khoản trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn chỉ cần gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

VnTradex sử dụng thông tin bạn cung cấp cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.