Chưa xác thực
Zeno Markets
9.0 1 bài tố cáo

Zeno markets lừa đảo nhà đầu tư, đi lệnh lớn, làm trượt giá

Zeno markets lừa đảo nhà đầu tư,
cho IB đi lừa đảo đưa lệnh cháy sạch tài khoản, bọn nó bắt 20lot/ lệnh thì tiền nào chịu nổi, lúc sàn lên xuống trượt giá khiến mình cháy tài khoản do phí qua đêm quá cao. Còn xúi giục NDT đi vay nóng xoay tiền gồng lỗ.
Đúng là bọn máu lạnh, không có tính người, bọn khốn đó lừa cháy của tôi hơn 2 tỷ. Ăn trên đồng tiền sương máu của NĐT. Anh chị em trader tránh xa sàn ZENO MARKETS RA. Bọn m sẽ không được yên thân

Khiếu nại khác

Thật sự sàn exness có uy tín như IB nói ko??

Thật sự sàn exness có uy tín như IB nói ko??

exness
Exness
2.8 2 bài tố cáo
Tố cáo
IB của Exness lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

IB của Exness lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

exness
Exness
2.8 2 bài tố cáo
Tố cáo
XM lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó

XM lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó

xm
XM
2.8 2 bài tố cáo
Tố cáo